| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/15 Rady Gminy Pątnów

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/234/2014 Rady Gminy Pątnów z?dnia 12.02.2014 r. w?sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w?drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i?określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2013 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Pątnów uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LVIII/234/2014 Rady Gminy Pątnów z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2014 r. poz. 737) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały określonej w ust. 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały określonej w ust. 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Maciej Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Gminy Pątnów
z dnia 25 lutego 2015 r.

Lp

Nazwisko i imię

Nazwa sołectwa

1.

Rogala Marian

Bieniec

2.

Pęcherczyk Dorota

Dzietrzniki

3.

Rogala Czesława

Grabowa

4.

Madeła Paweł

Grębień

5.

Gońda Jan

Józefów

6.

Spich Mieczysław

Kamionka

7.

Kluska Stanisław

Kałuże

8.

Binias Marian

Kluski

9.

Kabała Ryszard

Pątnów

10.

Nowak Ryszard

Popowice

11.

Stykała Kornelia

Załęcze Małe

12.

Kuźbiński Kazimierz

Załęcze Wielkie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Gminy Pątnów
z dnia 25 lutego 2015 r.

Lp.

Nazwisko i imię inkasenta

% wynagrodzenia od zainkasowanej kwoty

1.

Rogala Marian

4,90%

2.

Pęcherczyk Dorota

4,90%

3.

Rogala Czesława

12,30%

4.

Madeła Paweł

4,90%

5.

Gońda Jan

7,40%

6.

Kluska Stanisław

12,30%

7.

Spich Mieczysław

6,20%

8.

Binias Marian

12,30%

9.

Kabała Ryszard

4,30%

10.

Nowak Ryszard

5,70%

11.

Stykała Kornelia

7,40%

12.

Kuźbiński Kazimierz

9,80%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »