| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4/12/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 lutego 2015r.


1. Beata Kaczmarek 8. Józefa Lucyna Michejda
2. Ewa Śpionek 9. Grażyna Kos
3. Iwona Kopczyńska 10. Barbara Polowczyk
4. Anna Kaźmierczak 11. Paweł Dobrzyński
5. Wojciech Newereńczuk 12. Małgorzata Michałek
6. Bogdan Łągwa 13. Roman Drozdowski
7. Paweł Jaśkiewicz 14. Bogusław Wenus

Po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 r. Uchwały Rady Gminy Kluki Nr 14/IV/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 7 stycznia 2015 roku, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późniejszymi zmianami)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa tj. art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2011 roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność Uchwały Rady Gminy Kluki Nr 14/IV/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki.
UZASADNIENIE

Rada Gminy Kluki uchwałą Nr 14/IV/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku określiła zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki. Zawarte w niej regulacje naruszają prawo. W szczególności w § 1 pkt. 1 lit.a przedmiotowej uchwały postanowiono, że zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty służące działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, oświaty oraz ochronie przeciwpożarowej, a w § 1 pkt 1 lit c postanowiono, że zwalnia się od tego podatku także budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na cele oświatowe, kulturalne i sportowe służące społeczności gminnej. Powyższe zapisy zawierają regulacje, które są niejednoznaczne, co w przypadku aktu prawa miejscowego nie może mieć miejsca. Użycie w tym samym dokumencie sformułowań: "wykorzystywane" i "służące społeczności gminnej" w odniesieniu do tych samych nieruchomości (na przykład oświatowych czy sportowych) wprost sugeruje, że obiekt, który nie służy co do zasady organizacji imprez sportowych wtedy, gdy będzie wykorzystany na cele sportowe zostanie objęty zwolnieniem. Podobnie na podstawie powyższych zapisów można uznać, że obiekt służący do realizacji zadań z zakresu sportu, który jednak nie jest wykorzystywany na ten cel, także tym zwolnieniem będzie objęty. Ponadto zakres zadań, które zostały wymienione w uchwale jako przesłanki wprowadzenia zwolnień wzajemnie się przenikają lub stanowią jedynie ich część. Na przykład zadania z zakresu sportu są jednym z elementów szerszego pojęcia zdefiniowanego jako kultura fizyczna, która obejmuje obok sportu także zadania z zakresu wychowania fizycznego.
W ocenie Kolegium, regulacje wprowadzające zasady zwolnień podatkowych muszą być jednoznaczne i nie mogą budzić wątpliwości interpretacyjnych, a przedmiotowa uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego nie wypełnia tego wymogu.
W tej sytuacji Kolegium postanowiło, jak w sentencji.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego przyjętego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Zastępca Prezesa RIO w Łodzi Beata Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »