| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska

Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska wraz z przyznaną liczbą punktów;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wola Krzysztoporska.

§ 3. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1) obydwoje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą, uczącego się samotnie wychowującego kandydata - 3 punkty;

2) czas pobytu dziecka w przedszkolu:

- 5 godz. dziennie- 1 punkt,

- powyżej 5 godzin, za każdą godzinę 1 punkt;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej/zespołu szkół, w którym zlokalizowany jest oddział przedszkolny- 2 punkty;

4) przedszkole jest położone najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 1 punkt;

5) jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym - 1 punkt;

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust, 1 są odpowiednio:

1) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni (szkoły);

2) deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły;

4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o odległości dzielącej przedszkole od miejsca zamieszkania kandydata oraz oświadczenie, że w tej odległości nie ma innych przedszkoli.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Maria Głowacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »