| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Skierniewice

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz 594, poz 645, poz 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz 849), art. 6ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z 2012r. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013r. poz. 35 i poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów oraz określa się wysokość ich prowizyjnego wynagrodzenia w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Inkasenci dokonują wpłaty podatku i opłaty pobranej od podatników w terminie 5 dni od ostatniego dnia, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatków i opłat powinna nastąpić.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Skierniewice z dnia 25 luty 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów ( DZ. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 107 poz. 927).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Skierniewice


Paweł Nagórski


Załącznik do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Skierniewice
z dnia 13 marca 2015 r.

Lp.

NAZWA SOŁECTWA

NAZWISKO I IMIĘ INKASENTA

WYSOKOŚĆ PROWIZJI %

1

Balcerów

Kubik Maria

8

2

Borowiny

Kołosowska Małgorzata

8

3

Brzozów

Kowara Jan

8

4

Budy Grabskie

Skomiał Jan

8

5

Dąbrowice

Głuszek Jadwiga

8

6

Dębowa Góra

Sujka Barbara

8

7

Józefatów

Matusiak Amelia

8

8

Ludwików

Faryj Marek

8

9

Miedniewice

Bednarek Kinga

8

10

Miedniewice - Topola

Starczyk Renata

8

11

Mokra

Burzyńska Alina

8

12

Mokra Lewa

Michalak Teresa

8

13

Mokra Prawa

Ciszewska Wiesława

8

14

Nowe Rowiska

Dobrosz Bogusława

8

15

Nowy Ludwików

Sumiński Zbigniew

8

16

Pamiętna

Supeł Mieczysław

8

17

Pruszków

Grotkowska Krystyna

8

18

Ruda

Skarzyńska Lucja

8

19

Rzeczków

Borowska Emilia

8

20

Rzymiec

Witczak Włodzimierz

8

21

Samice

Bakalarski Jan

8

22

Sierakowice Lewe

Lorenc Janina

8

23

Sierakowice Prawe

Pokora Elżbieta

8

24

Stare Rowiska

Walczak Zofia

8

25

Strobów

Szaniecki Grzegorz

8

26

Wola Wysoka

Nowak Wiesław

8

27

Wólka Strobowska

Bochenek Maria

8

28

Zalesie

Kwaczyński Wiesław

8

29

Żelazna

Wieczorek Andrzej

8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »