| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 218/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1800) wprowadza zmianę polegającą na zmianie Załącznika Nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, poprzez:

1) utworzenie w strukturze Szpitala przy ul. Parzęczewskiej 35 nowej komórki organizacyjnej pod nazwą "Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej";

2) utworzenie w strukturze Przychodni Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Parzęczewskiej 35 nowych komórek organizacyjnych, tj.:

a) Poradni Leczenia Bólu,

b) Poradni Alergologicznej.

2. Załącznik Nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Załącznik do Uchwały Nr 182/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Szpitala tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi
w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ OPIEKI SZPITALNEJ

1. Szpital przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii;

2) Oddział Chirurgiczny Ogólny - z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

3) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej;

4) Oddział Gastroenterologiczny;

5) Oddział Ginekologiczno - Położniczy;

6) Szkoła Rodzenia;

7) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

8) Oddział Kardiologiczny;

9) Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej;

10) Oddział Nefrologiczny;

11) Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka;

12) Oddział Neurochirurgiczny;

13) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym;

14) Oddział Okulistyczny;

15) Oddział Otolaryngologiczny;

16) Oddział Pediatryczny;

17) Oddział Psychiatryczny Żeński;

18) Oddział Psychiatryczny Męski;

19) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;

20) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

21) Oddział Rehabilitacyjny;

22) Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej;

23) Oddział Urologiczny;

24) Zakład Medycyny Nuklearnej;

25) Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej;

26) Apteka;

27) Bank Krwi;

28) Blok Operacyjny;

29) Centralna Sterylizatornia;

30) Dział Higieny i Epidemiologii.

2. Zakład Medycyny Ratunkowej przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład którego wchodzą:

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

2) Izba Przyjęć Ogólna;

3) Izba Przyjęć dla dzieci;

4) Ambulatorium Pediatryczne.

3. Zakład Patomorfologii przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Diagnostyki Histopatologicznej;

2) Pracownia Cytologiczna;

3) Pracownia Parafinowa;

4) Pracownia Formalinowa.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ OPIEKI POZASZPITALNEJ

1. Zakład Rehabilitacji przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład którego wchodzą:

1) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

2) Gabinet Fizjoterapii;

3) Poradnia Rehabilitacji;

4) Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu.

2. Ośrodek Leczenia Uzależnień przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład którego wchodzi:

1) Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień.

III. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ OPIEKI AMBULATORYJNEJ

1. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

2) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci;

3) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej;

4) Gabinet Położnej Środowiskowej;

5) Gabinet Zabiegowy;

6) Punkt Szczepień.

2. Przychodnia Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

2) Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dzieci;

3) Poradnia Chirurgii Onkologicznej;

4) Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej;

5) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej;

6) Poradnia Diabetologiczna;

7) Poradnia Endokrynologiczna;

8) Poradnia Gastroenterologiczna;

9) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza;

10) Poradnia Okresu Przekwitania;

11) Poradnia Kardiologiczna;

12) Poradnia Medycyny Pracy;

13) Poradnia Nefrologiczna;

14) Poradnia Neurochirurgiczna;

15) Poradnia Neurologiczna;

16) Poradnia Okulistyczna;

17) Poradnia Otolaryngologiczna;

18) Poradnia Padaczki;

19) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;

20) Poradnia Urologiczna;

21) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

22) Pracownia Endoskopowa;

23) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;

24) Poradnia Leczenia Bólu,

25) Poradnia Alergologiczna.

3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Chemii Klinicznej i Immunochemii;

2) Pracownia Serologii Grup Krwi;

3) Pracownia Hematologii i Koagulologii;

4) Pracownia Bakteriologii i Parazytologii;

5) Pracownia Wirusologii;

6) Pracownia Analityki Ogólnej.

4. Zakład Diagnostyki Obrazowej przy ul. Parzęczewskiej 35, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia USG;

2) Pracownia Tomografii Komputerowej;

3) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

4) Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »