| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ksawerów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z 2012 r. Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, poz. 915), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ksawerów, udostępniane dla operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ksawerów, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

L.P.

MIEJSCOWOŚĆ

NUMER PRZYSTANKU

TYP PRZYSTANKU

NAZWA PRZYSTANKU

1

2

3

4

5

Ksawerów

02

TRAMWAJOWY

Mały Skręt (kierunek Wiejska - Pabianice)

Ksawerów

01

TRAMWAJOWY

Mały Skręt (kierunek Plac Niepodległości - Łódź)

Ksawerów

04

AUTOBUSOWY

Łódzka/Mały Skręt (kierunek Pabianice)

Ksawerów

03

AUTOBUSOWY

Łódzka/Mały Skręt (kierunek Plac Niepodległości - Łódź)

Ksawerów

06

TRAMWAJOWY

Ksawerów (kierunek Wiejska - Pabianice)

Ksawerów

05

TRAMWAJOWY

Ksawerów (kierunek Plac Niepodległości - Łódź)

Ksawerów

08

TRAMWAJOWY

Widzew-Żdżary (kierunek Wiejska - Pabianice)

Ksawerów

07

TRAMWAJOWY

Widzew-Żdżary (kierunek Plac Niepodległości - Łódź)

Ksawerów

10

AUTOBUSOWY

Łódzka/Parkowa (kierunek Pabianice)

Ksawerów

09

AUTOBUSOWY

Łódzka/Nowotki (kierunek Łódź)

Ksawerów

12

TRAMWAJOWY

Teklin (kierunek Wiejska - Pabianice)

Ksawerów

11

TRAMWAJOWY

Teklin (kierunek Plac Niepodległości - Łódź)

Ksawerów

14

AUTOBUSOWY

Łódzka/Getta (kierunek Pabianice)

Ksawerów

13

AUTOBUSOWY

Łódzka/Getta (kierunek Łódź)

Ksawerów

16

TRAMWAJOWY

Dąbrowa (kierunek Wiejska - Pabianice)

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Kościuszki

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Kościuszki

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Traktorowa/Konopnickiej

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Traktorowa/Konopnickiej

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Akacjowa

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Akacjowa

Nowa Gadka

01

AUTOBUSOWY

Łączna/Dom Rolnika

Nowa Gadka

02

AUTOBUSOWY

Łączna Dom Rolnika

Nowa Gadka

03

AUTOBUSOWY

Ogrodników 23

Nowa Gadka

04

AUTOBUSOWY

Ogrodników 23

Nowa Gadka

01

AUTOBUSOWY

Ogrodników 3

Nowa Gadka

02

AUTOBUSOWY

Ogrodników 3

Ksawerów

01

AUTOBUSOWY

Gimnazjum

Ksawerów

02

AUTOBUSOWY

Gimnazjum


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA KSAWERÓW, UDOSTĘPNIONYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH

PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1) Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ksawerów, mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach publicznego transportu zbiorowego;

2) Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest uzyskanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych wydanego przez Gminę Ksawerów;

3) W celu uzyskania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy złożyć stosowny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451).,

b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi;

4) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów);

5) Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów;

6) Operator lub przewoźnik korzystający z przystanku komunikacyjnego zobowiązuje się do:

a) korzystania z przystanku w sposób umożliwiający innym przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach,

b) powiadamiania organizatora publicznego transportu zbiorowego o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których zamierza korzystać;

7) Korzystanie z przystanku komunikacyjnego musi odbywać się w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi oraz niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu;

8) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »