| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, 1877) i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 811) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych:

1) dziecko, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w szkole, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 5 pkt;

2) dziecko, którego krewni (np. dziadkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 4 pkt;

3) dziecko, którego miejsce zamieszkania znajduje się w pobliżu szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 3 pkt;

4) dziecko, którego rodzice pracują w pobliżu szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 2 pkt;

5) dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1) § 2 pkt 1 - 3 - oświadczenie rodzica;

2) § 2 pkt 4 i 5 - zaświadczenia/zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Moszczenica, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »