| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Moszczenica

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, 1877) i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 811) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych:

1) dziecko, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w szkole, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 5 pkt;

2) dziecko, którego krewni (np. dziadkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują w obwodzie szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 4 pkt;

3) dziecko, którego miejsce zamieszkania znajduje się w pobliżu szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 3 pkt;

4) dziecko, którego rodzice pracują w pobliżu szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny - 2 pkt;

5) dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1) § 2 pkt 1 - 3 - oświadczenie rodzica;

2) § 2 pkt 4 i 5 - zaświadczenia/zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Moszczenica, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica


Iwona Pietrzkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »