Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Poddębic

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe