Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 lutego 2019 r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wartkowice na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe