Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Skierniewice dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe