Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/126/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe