| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1805; z 2003r Nr 80, poz. 717/ oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U z 2006r.Nr 136 poz. 969 ze zm./, art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm./, oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 121 z 2006r. poz. 844 ze zm./ Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości powierza się sołtysom: 1/ Sielski Jan - sołectwo Aleksandria 2/ Bobrowska Maria – sołectwo Bartniki 3/ Filipek Roman - sołectwo Bednary 4/ Sumera Wanda – sołectwo Biernik 5/ Niewiadomska Grażyna – sołectwo Budy Zaklasztorne 6/ Mańkowska Anna – sołectwo Długokąty 7/ Gwardecki Ryszard – sołectwo Długokąty Małe 8/ Lis Joanna – sołectwo Grabina Radziwiłłowska 9/ Matysiak Teresa – sołectwo Górki 10/ Litmańska Barbara – sołectwo Huta Partacka 11/ Szymański Wiktor – sołectwo Kamion 12/ Rasztawicki Dariusz – sołectwo Karnice 13/ Zarębska Krystyna – sołectwo Korabiewice 14/ Brzezicki Zbigniew- sołectwo Mrozy 15/ Pawlak Honorata – sołectwo Nowa Huta 16/ Cios Teresa – sołectwo Puszcza Mariańska 17/ Gawart Henryka – sołectwo Radziwiłłów 18/ Kwiatkowska Maria - sołectwo Nowy Karolinów 19/ Ładyński Jerzy – sołectwo Stary Łajszczew 20/ Matera Janina – sołectwo Studzieniec 21/ Kaniewska Barbara – sołectwo Sapy 22/ Wach Iwona- sołectwo Waleriany 23/ Cebula Małgorzata – sołectwo Zator 24/ Baranowski Andrzej – sołectwo Michałów

§ 2. Wynagrodzenie osób pobierających podatki w formie inkasa ustala się w wysokości 10% od pobranych podatków wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9 marca 2007r. w sprawie zarządzenia podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »