Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 229 poz. 7236

Uchwała nr XIX/199/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)1) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r Nr 136, poz 969 z późn. zm.)2) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r., MP Nr 95, poz. 970 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 50 zł za 1 q.

§ 2. Ustala się cenę skupu żyta w kwocie 50 zł przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 680/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góry Kalwarii.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno

1) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 23, poz.220, Dz.U. z 2002 r Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r Nr 113, poz.984,Dz.U. z 2002 r Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz.717, Dz.U. z 2003 r Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 r Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 r Nr 17, poz. 128, Dz. U. 2005 r Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r Nr 48, poz. 327, Dz.U. z 2007 r Nr 138, poz. 974, Dz.Ur z 2007r Nr 173, poz 1218, Dz.U. z 2008 r Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r Nr 52, poz 420; Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113.

2) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655, Dz. U. z 2009 r Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe