| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 141/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych przez Gminę Chorzele

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt.8 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele. 1)Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi wraz z filią Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce. 2)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego wraz z filią Szkoła Podstawowa w Zarębach Filia w Łazie. 3)Publiczna Szkoła Podstawowa w Duczyminie. 4)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach ul. Szkolna 4. 5)Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie. 6)Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej.

§ 2. 1. Granice obwodów szkół podstawowych wymienionych w § 1 określone zostały w uchwałach: 1) Nr 37/V/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 24 marca 2003r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, 2) Nr 139/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach. 3) Nr 39/V/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 24 marca 2003r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Duczyminie. 4) Nr 47/VII/99 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Chorzelach ul. Szkolna 4. 5) Nr 140/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie. 6) Nr 56/VII/99 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 15 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej. 2.Graficzny wykaz obwodów zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 40/V/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 24 marca 2003r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik do Uchwały Nr 141/XVII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 20 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Graficzny wykaz obwodów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »