| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII /84/2012 Rady Gminy w Jastrzębi

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać Statut podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. W dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 26/2003 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 27 marca 2003r w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębi


Zygmunt Kamiński

Załącznik do Uchwały Nr XVII /84/2012
Rady Gminy w Jastrzębi
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.doc

statut spzoz zal 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »