| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB-0151-8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 8 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 5 000 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5 000

5 000

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

5 000

5 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

5 000

4590

KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

5 000

Razem :

5 000

5 000

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jego podjęcia.


Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2010 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.
Na wniosek Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego i Zasobów Mieszkaniowych przesuwa się wydatki w kwocie 5 000 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na zakup usług pozostałych. Powyższa kwota wykorzystana będzie na zapłatę faktury z Urzędu Dozoru Technicznego.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Bogdan Temoszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »