| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 157/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 24 listopada 2010r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz.1240 ) oraz zgodnie z § 12 Uchwały Nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009 roku - budżet Miasta Pruszkowa na 2010 rok - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

-

73 000

Dział

852

Pomoc społeczna

-

73 000

Rozdz.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-

8 000

§

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

8 000

Rozdz.

85216

Zasiłki stałe

-

65 000

§

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

65 000

- po stronie wydatków:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

20 810

93 810

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 000

4 000

Rozdz.

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000

4 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

-

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-

4 000

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 330

1 330

Rozdz.

75414

Obrona cywilna

1 330

1 330

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 330

§

4270

Zakup usług remontowych

1 330

-

Dział

801

Oświata i wychowanie

15 000

15 000

Rozdz.

80104

Przedszkola

15 000

15 000

§

4270

Zakup usług remontowych

15 000

15 000

Dział

852

Pomoc społeczna

-

73 000

Rozdz.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-

8 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

8 000

Rozdz.

85216

Zasiłki stałe

-

65 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

65 000

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

480

480

Rozdz.

85415

Pomoc materialna dla uczniów

480

480

§

3240

Stypendia dla uczniów

480

480

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 73 000 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 73 000 zł

§ 3. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »