| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 157/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 24 listopada 2010r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz.1240 ) oraz zgodnie z § 12 Uchwały Nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009 roku - budżet Miasta Pruszkowa na 2010 rok - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

-

73 000

Dział

852

Pomoc społeczna

-

73 000

Rozdz.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-

8 000

§

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

8 000

Rozdz.

85216

Zasiłki stałe

-

65 000

§

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

65 000

- po stronie wydatków:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

20 810

93 810

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 000

4 000

Rozdz.

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 000

4 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

-

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-

4 000

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 330

1 330

Rozdz.

75414

Obrona cywilna

1 330

1 330

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 330

§

4270

Zakup usług remontowych

1 330

-

Dział

801

Oświata i wychowanie

15 000

15 000

Rozdz.

80104

Przedszkola

15 000

15 000

§

4270

Zakup usług remontowych

15 000

15 000

Dział

852

Pomoc społeczna

-

73 000

Rozdz.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-

8 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

8 000

Rozdz.

85216

Zasiłki stałe

-

65 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

65 000

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

480

480

Rozdz.

85415

Pomoc materialna dla uczniów

480

480

§

3240

Stypendia dla uczniów

480

480

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 73 000 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 73 000 zł

§ 3. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »