| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/354/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 13 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późń.zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/281/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Wyszkowie:

1) za I kwartał do 20 marca danego roku;

2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 20 września danego roku;

4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.”

2. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do 20 września 201 r. i obejmuje ona okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Józef Biernacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »