| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr KB-0151-39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 2 000 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

POMOC SPOŁECZNA

2 000

85216

ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

2 000

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

2 000

Razem :

2 000

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 2 000 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

852

POMOC SPOŁECZNA

2 000

85216

ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

2 000

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

2 000

Razem :

2 000

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2010 roku w kwocie 157 160 zł

Dział

Rozdz.

§

Tytuł

Zwiększenie

Zmniejszenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

15 350

15 350

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

15 350

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

15 350

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

15 350

4580

POZOSTAŁE ODSETKI

175

4590

KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

15 100

4610

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

75

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12 000

12 000

75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

12 000

12 000

4260

ZAKUP ENERGII

12 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

12 000

851

OCHRONA ZDROWIA

129 592

129 592

85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

66 592

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

43 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

2 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

21 592

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

129 592

63 000

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

50 000

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

10 000

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

129 592

4350

ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

1 000

4390

ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

1 000

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

1 000

852

POMOC SPOŁECZNA

218

218

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

218

218

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

218

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

218

Razem :

157 160

157 160

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jego podjęcia.


Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2010 z dnia 18 października 2010 o zwiększeniu dotacji na rok 2010 w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego i Zasobów Mieszkaniowych przesuwa się wydatki w kwocie 15 350 zł. Środki zostaną przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w kwocie 12 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii.

Na wniosek Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w kwocie 129 592 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków przesuwa się wydatki w kwocie 218 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Skarbnik Miasta i Gminy Piaseczno


mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


mgr Józef Zalewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »