| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/284/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 25 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/243/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 3049) wprowadza się zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

" §2 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość."

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3 Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 7,50 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Łukasz Koperski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »