| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/375/14 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 w związku z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.  poz. 827 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie od dnia 1 września 2014 roku dotacji, o której mowa w art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) niepublicznym przedszkolom wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale nr XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stare Babice”.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, przysługuje placówkom wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia w/w otwartego konkursu ofert i będzie udzielona w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na każde dziecko objęte ofertą konkursową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) wprowadziła nowe regulacje w stosunku do zadań organów prowadzących w zakresie wychowania przedszkolnego. Ustawa określa możliwości zapewnienia przez gminę realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio letnich oraz określa terminy, od których dzieci w wieku 3 i 4 lat uzyskają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Chcąc zapewnić dzieciom 3 i 4 letnim, które nie zostaną przyjęte do przedszkoli publicznych,  możliwość uczęszczania do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 na zasadach  określonych w uchwale nr XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. niezbędnym jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Możliwość udzielenia dotacji niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na realizację powyższego zadania od 1 września 2014 r., zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) uwarunkowana jest wyrażeniem zgody przez Radę Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »