| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 515/339/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 11 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 44/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013[1]), otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zgodnie z art. 28 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.[2])) akceptuje się treść komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego


Adam Struzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 515/339/14
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 515/339/14
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę
nr 515/339/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zamieszcza Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 - 2013 na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: http://www.mazovia.pl.

3. Zmiany wprowadzone na liście projektów kluczowych będą obowiązywały od dnia przyjęcia uchwały, tj. od dnia 11 kwietnia 2014 r.

4. Zakres wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


[1]) Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 122/4/06 z dnia 12 grudnia 2006 r., Nr 48/12/07 z dnia 11 stycznia 2007 r., Nr 163/15/07 z dnia 30 stycznia 2007 r., Nr 1384/59/07 z dnia 10 lipca 2007 r., Nr 246/213/09 z dnia 10 lutego 2009 r., Nr 967/235/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr 1398/247/09 z dnia 2 czerwca 2009 r., Nr 2475/281/09 z dnia 22 września 2009 r., Nr 2734/294/09 z dnia 27 października 2009 r., Nr 3081/303/09 z dnia 1 grudnia 2009 r., Nr 3363/311/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 888/345/10 z dnia 5 maja 2010 r. i Nr 1247/358/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 1486/365/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 1749/372/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., Nr 2064/389/10 z dnia 12 października 2010 r., Nr 190/8/10 z dnia 21 grudnia 2010 r., Nr 253/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., Nr 297/21/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Nr 343/22/11 z dnia 22 lutego 2011 r., Nr 564/31/11 z dnia 29 marca 2011 r., Nr 643/35/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r., Nr 774/39/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r., Nr 851/44/11 z dnia 10 maja 2011 r., Nr 1094/50/11 z dnia 7 czerwca 2011 r., Nr 1372/60/11 z dnia 5 lipca 2011 r., Nr 1733/72/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r., Nr 2139/93/11 z dnia 4 października 2011 r., Nr 2270/97/11 z dnia 18 października 2011 r., Nr 2634/110/11 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 152/127/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Nr 264/130/12 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 484/139/12 z dnia 6 marca 2012 r., Nr 525/141/12 z dnia 13 marca 2012 r., Nr 940/159/12 z dnia 15 maja 2012 r., Nr 1178/165/12 z dnia 5 czerwca 2012 r., Nr 1483/176/12 z dnia 10 lipca 2012 r., Nr 1667/183/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Nr 2050/200/12 z dnia 2 października 2012 r., Nr 2177/204/12 z dnia 23 października 2012 r., Nr 2363/210/12 z dnia 20 listopada 2012 r., Nr 2456/213/12 z dnia 30 listopada 2012 r., Nr 156/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r., Nr 311/233/13 z dnia 19 lutego 2013 r., Nr 492/240/13 z dnia 19 marca 2013 r., Nr 638/243/13 z dnia 8 kwietnia 2013 r., Nr 990/259/13 z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 1019/260/13 z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 1293/273/13 z dnia 16 lipca 2013 r., Nr 1368/276/13 z dnia 26 lipca 2013 r., Nr 1396/277/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r., Nr 1638/288/13 z dnia 17 września 2013 r., Nr 2202/311/13 z dnia 17 grudnia 2013 r., Nr 1/315/14 z dnia 7 stycznia 2014 r. i Nr 373/331/14 z dnia 18 marca 2014 r

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279. poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »