| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 155/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust 1   pkt 2   i art. 257 pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia  
2009 r. o   finansach publicznych   (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   )   , Zarząd Powiatu  
w Legionowie uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr 2/2012 Zarządu Powiatu w   Legionowie z   dnia 10 stycznia 2012 r.  
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w załączniku Nr 1   – Plan dochodów w: dziale 851 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   w załączniku Nr 2   – Plan wydatków w: dziale 851 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  
 

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  
 

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  
 

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  
 

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  
 

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,  Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707).  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 155/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 155/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

I.   Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków.  

Zwiększenie w   planie finansowym dochodów i   wydatków w   dziale   dział 851 –   Ochrona zdrowia   rozdział 85156 –   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   na łączną kwotę   116.950,- zł,   wynikają z   otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego,  
w tym:  

Nr 204/2012 z   dnia 10.10.2012 r. kwota 750,- zł,  

Nr 208/2012 z   dnia 16.10.2012 r. kwota 116.200,- zł,  

z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »