| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie podziału Powiatu Gostynińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 ) art. 419 § 1 i 2 w związku z art. 450, art. 454, art. 455, art. 456 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U Nr 21, poz. 112 ze zm. z Nr 26, poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180) na wniosek Starosty Gostynińskiego - po zasięgnięciu opinii Rad Gmin : Gostynin, Pacyna, Sanniki i Szczawin Kościelny - Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje

§ 1.

Rada Powiatu Gostynińskiego dokonuje podziału Powiatu Gostynińskiego na 3 okręgi wyborcze, ustala ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się niezwłocznie każdej radzie gminy położonej na obszarze Powiatu Gostynińskiego, Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4.

1. Na ustalenia w sprawie okręgów wyborczych zainteresowanej radzie gminy przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.

2. Na ustalenia w sprawie okręgów wyborczych wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

§ 5.

Tracą moc Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego :

1) Nr XL/232/2002 z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego w 2002 r.,

2) Nr XXXVIII/159/06 z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/232/2002 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego w 2002r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zdzisław Tarka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/242/2014
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

PODZIAŁ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE


Numer okręgu wyborczego


Granice okręgu wyborczego


Liczba radnych
wybieranych w okręgu1Miasto Gostynin72Gminy: Gostynin, Szczawin Kościelny63Gminy: Pacyna, Sanniki4

Przewodniczący Rady Powiatu


Zdzisław Tarka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »