| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/235/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm) - Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 r.” – do uchwały Nr XXIII/188/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok, poprzez zmniejszenie planu wydatków o 1 194 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok wynosi po zmianach 47 189 384,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 30 686 141,27 zł,

b) wydatki majątkowe 16 503 243,00 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok o 1 234 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.             

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 rok – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2013-2015” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.             

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 1 194 000,00 zł, do kwoty 11 122 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 510 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 316 000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym gminy.

4. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok – otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki


Urszula Grażyna Kraszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »