| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 29/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2015

Na podstawie art. 196 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.[1])) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2522/214/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zmienionej uchwałą Nr 781/351/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. - zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2015 średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przy ul. Batorego 44 w Otwocku prowadzonym na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Fundację Rodzin Adopcyjnych, na kwotę 5.619,90 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 521/14 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2014.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego


Adam Struzik


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154, 866 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 614, 1188 i 1198.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »