| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/91/2015 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w § 1 uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, jak niżej:

1. Ustala się nowe brzmienie § 1 pkt.1 lit .b -"b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,33 od 1 ha powierzchni,"

2. W § 1 pkt. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) o brzmieniu -"d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777)i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł. od 1 m2 powierzchni."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni o jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Rybarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »