| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/167/16 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. . W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 93 155 791,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 85 790 526,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7 365 265,00 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 118 845 503,79 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 77 640 962,79 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 41 204 541,00 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.";

3) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3 dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

4) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1 dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
uzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »