Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/200/09 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 5 lutego 2009r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Gminy Strzeleczki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe