Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/494/09

z dnia 26 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz ich wysokości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe