Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III - IM - 0911 - 1 - 41/09

z dnia 28 kwietnia 2009r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe