reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/425/10 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, , Nr 106 poz. 675 ] i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz. 620], Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t, z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

600,00

650,00

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1.000,00

1.100,00

powyżej 9 t poniżej 12 t

1.200,00

1.300,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.900,00

2.000,00

13

14

1.900,00

2.000,00

14

15

1.900,00

2.000,00

15

1.900,00

2.000,00

Trzy osie

12

17

2.000,00

2.200,00

17

19

2.000,00

2.200,00

19

21

2.000,00

2.200,00

21

23

2.000,00

2.200,00

23

25

2.000,00

2.200,00

25

2.000,00

2.200,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.200,00

2.400,00

27

29

2.200,00

2.400,00

29

31

2.200,00

2.400,00

31

2.200,00

2.400,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t, z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

od 3,5 t i poniżej 12 t

1.400,00

1.500,00

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.800,00

1.850,00

18

25

1.800,00

1.850,00

25

31

1.800,00

1.850,00

31

1.800,00

1.950,00

Trzy osie

12

40

1.850,00

1.900,00

40

2.050,00

2.500,00

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 7 t i poniżej 12 t

1.320,00

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1.000,00

1.100,00

18

25

1.000,00

1.100,00

25

1.000,00

1.100,00

Dwie osie

12

28

1.300,00

1.500,00

28

33

1.300,00

1.500,00

33

38

1.400,00

1.500,00

38

1.500,00

1.800,00

Trzy osie

12

38

1.400,00

1.500,00

38

1.500,00

1.700,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, oraz jego wpływu na środowisko:

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 15 miejsc

1.200,00

1.300,00

powyżej 15 do 29 miejsc

1.250,00

1.300,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.850,00

1.900,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Zbigniew Sworeń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama