reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238)

RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 81 300,00 zł

w tym:

Dochody majątkowe 81 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 145 471,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 2 700zł

Wydatki majątkowe 142 771,00 zł

Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę64 171,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 2 700,00 zł

Wydatki majątkowe 61 471,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

Dochody budżetu 12 905 993,70 zł

z tego:

Dochody bieżące 11 958 074,68 zł

Dochody majątkowe 947 919,02 zł

Wydatki budżetu 16 102 607,74 zł

z tego:

Wydatki bieżące 11 889 810,94 zł

Wydatki majątkowe 4 212 796,80 zł

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmianę § 8 uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok brzmienie "ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości 3 845 106,50 zł: w tym: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000,00 zł" zastępuje się: "ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości 4 145 106,50 zł: w tym: - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł"

§ 5. Wprowadza się zmianę § 10 uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok brzmienie "ustala się maksymalną wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów 100 000,00 zł" zastępuje się: "ustala się maksymalną wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów 400 000,00 zł"

§ 6. Wprowadza się zmianę § 14, ust. 1 uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok brzmienie "upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: 3 845 106,50 zł w tym: a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100 000,00 zł" zastępuje się: "upoważnia się Wójta Gminy do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: 4 145 106,50 zł w tym: a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400 000,00 zł"

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/31/2015
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama