Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/299/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły, zespołu placówek oświatowych lub pełniącego inne stanowisko kierownicze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe