Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.III.4131.2.1.2018.AR Wojewody Opolskiego

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe