Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Walce

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe