Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIX/429/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe