Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXII-340/18 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe