Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Nr Os.032.1.13.2019 Burmistrza Krapkowic; Wójta Gminy Walce

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie refundowania przez Gminę Walce wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe