Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.5.2019.MW Wojewody Opolskiego

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe