Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/103/19 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe