| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVII/312/10 Rady Gminy Pacanów

z dnia 22 września 2010r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXVI/310/10 z dnia 10 sierpnia 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXVI/310/10 z dnia 10 sierpnia 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

§ 5. Wprowadza się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok zgodnie z „Załącznikiem Nr 4a” do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXVI/310/10 z dnia 10 sierpnia 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4b do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXVI/310/10 z dnia 10 sierpnia 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwietnia 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXIV/300/10 z dnia 01 lipca 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.

§ 10. Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXIV/300/10 z dnia 01 lipca 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji przedmiotowych na 2010 rok.

§ 11. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy Pacanów LXVI/310/10 z dnia 10 sierpnia 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji celowych na 2010 rok.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Nowicki


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXVII/312/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 r. W celu pełniejszego wykonania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2010. Po stronie dochodów dokonano zmian: -w dziale 600 wprowadzono środki z FOGR w kwocie 30.000 zł., -w dziale 700 wprowadzono środki na mieniu w związku z przeprowadzonym przetargiem- w Biechowie sprzedano działki nr 3373/1 i 3373/2 w Książnicach sprzedano działki nr 124/4 i 313/1, łącznie zwiększono plan dochodów w tym dziale o kwotę 161600 zł., -w dziale 750 wprowadzono środki z PROW z programu promocyjnego w kwocie 33915 zł., -w dziale 801 zmniejszono środki RPO do Sali gimnastycznej w Ratajach o kwotę 5652,95 zł. Na skutek wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 219.862,05 zł. Po stronie wydatków dokonano zmian: - w dziale 600 dokonano zmian klasyfikacji środków przeznaczonych do przekazania jako pomoc dla Powiatu zgodnie z uchwałą, wprowadzono środki na zadania inwestycyjne w kwocie 40000zł i zadania bieżące w kwocie 10000 zł. -w dziale 700 wprowadzono środki na wydatki bieżące w kwocie 4000 zł. - w działu 750 dokonano zmiany między paragrafami oraz wprowadzono środki PROW z programu promocyjnego, - w dziale 754dokonano zmiany między paragrafami - w dziale 801 zabezpieczono środki dla SP Rataje w kwocie 20000zł, Gimnazjum Rataje 15000 zł, na roboty dodatkowe przy Sali gimnastycznej zabezpieczono 73000zł dodatkowo w dziale 801 i 854 dokonano zmiany między paragrafami zgodnie z pismami Dyrektorów Szkół - w dziale 900 zabezpieczono środki na dotację dla ZUWiK Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 219.862,05 zł. Zmiany w budżecie wymagały zmian załączników: 1, 2, 3, 4, 4b, 6, 7, 8, 10 i 12 na 2010 rok oraz wprowadzenia załącznika nr 4a.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zalacznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zalacznik nr 4

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik4a.xls

Zalacznik nr 4a

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik4b.xls

Zalacznik nr 4b

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik7.xls

Zalacznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik8.xls

Zalacznik nr 8

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik10.xls

Zalacznik nr 10

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVII/312/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.
Zalacznik12.xls

Zalacznik nr 12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »