| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Naglowice

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 127, poz. 1281 z 2012 r. poz 567.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 12 w zw. z art. 10 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) Rada Gminy Nagłowice uchwala co następuje:

§ 1. W wzorze formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) W części H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację zmienia się:

„ (tekst jednolity – Dz. U. Z 2002 r. Nr 1001, poz 926, z późn. zm.)"

na „ (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm.)"

2) W części Pouczenie zmienia się:

a) „(Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz 1954 z późn. zm.) ” na „ (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 229, poz 1954 z późn. zm.) ”

b) „(Dz. U. z 2005 r. Nr. 236, poz 2008 z późn. zm) ” na: „ (Dz. U.2012.391) ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

W związku z koniecznością dokonania korekt w załączniku do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany załącznika.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »