| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/228/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ronda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015.1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje :

§ 1.

Nadaje się rondu położonemu w pasie drogi wojewódzkiej, na skrzyżowaniu ulic: Wincentego Witosa i Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju, usytuowanemu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 176/1, 244/1, 264/1 i 266/1 obr. 12 w Busku-Zdroju oraz nr 173/1, 173/3, 175/1 i 247/1 w Siesławicach, nazwę: "Rondo Żołnierzy Niezłomnych".

§ 2.

Lokalizację ronda, o którym mowa w § 1. określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/228/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji ronda


Uzasadnienie

Z inicjatywą nadania nazwy rondu położonemu w Busku-Zdroju na skrzyżowaniu ulic: Wincentego Witosa i Ludwika Waryńskiego wystąpili mieszkańcy sołectwa Siesławice, proponując kilka wariantów nazwy. Komisja ds. nazewnictwa ulic, z zaproponowanych wariantów, pozytywnie zaopiniowała nazwę: "Rondo Żołnierzy Niezłomnych".

Rondo znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 176/1, 244/1, 264/1 i 266/1 obr. 12 w Busku-Zdroju oraz nr 173/1, 173/3, 175/1 i 247/1 w Siesławicach. Zarządca drogi - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach - pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Nadanie nazwy ronda ułatwi komunikację w mieście.

"Żołnierzami Niezłomnymi" (Wyklętymi, Niepokornymi) - zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu, toczących walkę ze służbami bezpieczeństwa stalinowskiego reżimu i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Przez dziesięciolecia PRL władze komunistyczne próbowały wymazać pamięć i prawdę o żołnierzach podziemia niepodległościowego. Dzisiaj prawda o ich walce o Rzeczypospolitą jest wreszcie przywracana. Wyrazem przywracania pamięci o bohaterstwie "Żołnierzy Niezłomnych" będzie nadanie nazwy Ich imienia ww. rondu.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »