| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 28 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bukowiec" do uchwały nr XXVII/209/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Województwa Kujawsko -Pomorskiego Nr 83, poz. 1731), zmienionej uchwałami nr II/22/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 31, poz. 579), nr XXXII/258/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 maja 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 102, poz. 1567) i nr III/29/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 17, poz. 250) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Społeczną kontrolę nad prawidłowością załatwiania wniosków sprawuje Komisja mieszkaniowa w składzie:

1) Elżbieta Karpus;

2) Andrzej Ratkowski;

3) Andrzej Lewandowski;

4) Bernadeta Kiełpińska;

5) Bogumiła Michałowska."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Uzasadnienie

Kompetencje do powoływania i zmiany składu Komisji mieszkaniowej posiada Rada Gminy.
W związku z wyborami samorządowymi należało dokonać uaktualnienia składu Komisji o radnych wchodzących w skład Rady Gminy Bukowiec kadencji 2010-2014, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »