| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2) ), na wniosek Burmistrza Więcborka,

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku i tablicach ogłoszeniowych w sołectwach.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku


mgr inż. Józef Kujawiak


Uzasadnienie

Przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, poz. 113 z późn. zm.) nałożył obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska w Więcborku uchwałą nr XX/173/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze. Wobec tego podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania należy dokonać do dnia 28 września 2012 roku dla gminy Więcbork.

Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek burmistrza. Stały obwód powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. Proponowana liczba stałych obwodów głosowania w gminie Więcbork wynosi 12.

Liczba mieszkańców w obwodzie na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

1) Obwód nr 1 (obejmujący okręg nr 1, 2) wynosi 1.416

2) Obwód nr 2 (obejmujący okręg nr 3,7) wynosi 1.557

3) Obwód nr 3 (obejmujący okręg nr 4) wynosi 936

4) Obwód nr 4 (obejmujący okręg nr 5) wynosi 987

5) Obwód nr 5 (obejmujący okręg nr 6) wynosi 980

6) Obwód nr 6 (obejmujący okręg nr 8) wynosi 1.056

7) Obwód nr 7 (obejmujący okręg nr 9) wynosi 865

8) Obwód nr 8 (obejmujący okręg nr 10, 11) wynosi 1.578

9) Obwód nr 9 (obejmujący okręg nr 12) wynosi 857

10) Obwód nr 10 (obejmujący okręg nr 13) wynosi 890

11) Obwód nr 11 (obejmujący okręg nr 14) wynosi 1.060

12) Obwód nr 12 (obejmujący okręg nr 15) wynosi 1.200

Obiekty przeznaczone na siedziby obwodowych komisji wyborczych (lokale wyborcze) stanowią własność Gminy Więcbork.

Zgodnie z art. 15 a ustawy cyt. wyżej, wymóg spełnienia do 31 grudnia 2014 roku co najmniej 1/5 lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest spełniony.

Opracowany podział gminy na obwody głosowania przedstawiony został w trybie konsultacji Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy, radnym Rady Miejskiej w Więcborku i sołtysom gminy Więcbork.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.


Załącznik do Uchwały Nr XXI/185/2012
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

miasto WIĘCBORK - część, ulice: I Armii Wojska Polskiego, Bojowników o Wolność i Demokrację, Bolesława Chrobrego, Bolesława IV Kędzierzawego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Dobrawy, Gen. Władysława Sikorskiego, Henryka Brodatego, Henryka IV Probusa, Henryka Pobożnego, Kazimierza II Sprawiedliwego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Konrada Mazowieckiego, Krajeńska, Krótka, Książęca, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Mieszka I, Mieszka II Lamberta, Mieszka III Starego, Piastów, Pomorska, Przemysława II, Szlaku Bursztynowego, Władysława I Hermana, Władysława Łokietka, Władysława II Wygnańca

PRZEDSZKOLE GMINNE Nr 1
UL. GDAŃSKA 13
WIĘCBORK
*

2

miasto WIĘCBORK - część, ulice: Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Brzozowa, Dworcowa, Franciszka Zubrzyckiego, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, Kasztanowa, Kościuszki, Lipowa, Mickiewicza, Mieczysława Popiela, Mieczysława Wągrowskiego, Na Skarpie, Ogrodowa, Plac Jana Pawła II, Potulickich, Powstańców Wielkopolskich, Salomona Jaszuńskiego, Wandy Wasilewskiej, Wodna, Zamkowa

GIMNAZJIUM
IM. POLSKICH NOBLISTÓW
UL. ALEJA 600-LECIA 4
WIĘCBORK

3

miasto WIĘCBORK - część, ulice: Dolna, Górna, Orla, Piaskowa, Słoneczna, Stary Rynek, Stroma, Tartaczna, Złotowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
UL. WYZWOLENIA 19
WIĘCBORK

4

miasto WIĘCBORK - część, ulice: Bractwa Kurkowego, Gen. Józefa Hallera, Parkowa, Rybacka, Sportowa, Strzelecka, 28 Stycznia, Szkolna, Widokowa, Wyzwolenia

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
UL. WYZWOLENIA 19
WIĘCBORK

5

miasto WIĘCBORK - część, ulice: Aleje 600-lecia, Gdańska, Pocztowa, Starodworcowa

GIMNAZJIUM
IM. POLSKICH NOBLISTÓW
UL. ALEJA 600-LECIA 4
WIĘCBORK

6

Sołectwa: Pęperzyn, Zabartowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PĘPERZYN 33
*

7

Sołectwa: Jastrzębiec, Suchorączek, Śmiłowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
JASTRZĘBIEC 17
*

8

Sołectwa: Borzyszkowo, Czarmuń, Górowatki, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Zgniłka

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. E. J. ORZELSKICH
RUNOWO KRAJEŃSKIE 58
*

9

Sołectwo Witunia

ŚWIETLICA WIEJSKA
UL. WICENTEGO WITOSA 13
WITUNIA

10

Sołectwa: Dalkowo, Nowy Dwór, Zakrzewek, Zakrzewska Osada

SZKOŁA PODSTAWOWA
ZAKRZEWEK 25

11

Sołectwa: Adamowo, Frydrychowo, Jeleń, Lubcza, Wymysłowo

SZKOŁA PODSTAWOWA
UL. SZKOLNA 1
SYPNIEWO

12

Sołectwo Sypniewo

OSP
UL. STRAŻACKA 6
SYPNIEWO
*

* - Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »