| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 , art.40ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969z późn. zm.), i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala wzory:

1. Deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracji na podatek rolny zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracji na podatek leśny zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Informacji w sprawie podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Informacji w sprawie podatku leśnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/80/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia
6 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 127, poz. 2303 z dnia 17 grudnia 2004r.) oraz Nr V/23/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. woj. Kuj. - Pom. Nr 89 , poz.663 z dnia 13.04.2011r.).

§ 3. Wykonanie uchwałypowierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Lewandowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/140/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/140/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/140/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/140/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/140/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/140/12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92)106)EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992).

2)dyrektywy 1999)62)WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L187 z 20.07.1999r.).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej ,zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej-dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej-wydanie specjalne :

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »