| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 295/14 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 212/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych § 3, pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie:

3.2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkoli określone w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, według stawki w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, przy czym stawka ta podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonym w ustawie o systemie oświaty".

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 212/13 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wójcik


Uzasadnienie

Wejście w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmiany ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013. 827) regulujące kwestie wychowania przedszkolnego spowodował między innymi konieczność dokonania zmiany uchwały dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Zmiana ustawowa określiła wysokość opłaty za jedną godzinę zajęć przekraczających minimum programowe na poziomie nie przekraczającym 1 zł narzucając jednocześnie konieczność dostosowania uchwał jednostek stanowiących do tej regulacji.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 114, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1317, z 2014, poz. 7.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »