reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 23 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 460) , Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/209/2010 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 152 poz. 1881) w § 3 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu:

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia będącego infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243, 827, 1198) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy:

1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 10,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Pytlasiński


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego związane jest z prowadzeniem robót przez inwestorów nie będących zarządcą drogi, a także umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Pierwotnie podjęta uchwała nr XLIII/209/2010 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brodnicy nie uwzględnia zarówno wprowadzonych zmian prawnych jak i nowych kierunków polityki rozwoju informatyzacji państwa, a w tym wsparcia JST dla inwestycji telekomunikacyjnych, w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243, 827, 1198) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy. W uchwale tej nie były ustalone żadne stawki preferencyjne dla realizacji jakichkolwiek zadań.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacujnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.675) Art. 62 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wprowadzając do niej określenie kanałów technologicznych i zasady umieszczania ich w pasach drogowych oraz ich udostępniania. Uzupełniła dodatkowo Art. 39 ustawy o drogach publicznych o nie stosowania zakazu lokalizacji w pasie drogowym w stosunku do umieszczania , konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. Dodatkowo zmieniona ustawa określiła maksymalne wysikości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg , których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Publicznych. Stawki opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej nie mogą przekroczyć 20 zł.

27 marca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji skierował do samorządowców w całej Polsce list intencyjny w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych, w którym zaapelował o potraktowanie takich inwestycji w sposób szczególny, z uwagi na to, że zbyt wysokie stawki za zajęcie pasa drogowego grożą istotnym ograniczeniem skali tych inwestycji, bez których rozwój regionu będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Zestawienie obowiązujących i dodatkowo wprowadzanych stawek za zajęcie pasa drogowego

Obowiązujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym150,00 zł

2) w obszarze zabudowanym100,00 zł

Wprowadzane niniejszą uchwałą uzupełnienie stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych:

roczna stawka opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia będących infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243, 827, 1198) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy:

1) poza obszarem zabudowanym15,00 zł

2) w obszarze zabudowanym10,00 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama