| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/116/16 Rady Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się sołtysów.

§ 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 4% kwoty pobranych opłat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/153/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 1839).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) konieczne stało się zgodnie z art. 11 podjęcie uchwały w zakresie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j.) art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.) Rada Gminy na mocy Uchwały może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, a także wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Realizując dyspozycje zawarte w wymienionych ustawach Rada Gminy Dragacz podejmuje uchwałę zgodnie, z którą inkasentami opłaty pozostają sołtysi oraz określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały regulującej zagadnienia zarządzania poboru opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz ustalenie wynagrodzenia ww. opłaty stało się w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »